Showing all 10 results

Củ sạc 1 cổng, củ sạc 2 cổng.
Củ sạc đạt chuẩn CE của châu Âu, chuẩn sạc nhanh Quick Charge của Qualcomm.